Nabdka rostlin a dalho materilu:

Latinsk nzev 
Kategorie 
Dodavatel 
Kraj

* Strun legenda: vvka | ka | okobvod kmene | vhpoet vhon | Vkvysokokmen | Ktkkmenn tvar kee | kokontejner | hhrnek | bals balem

* Detailn informace naleznete v podrobn legend.

Rostlina/Objednvkov systmPopisMaloobch.cena s DPHPoetDodavatelAktualizace
Chamaecyparis lawsoniana Columnaris v 15-20, K13502Wotan Forest, a.s. - kolka Budiov2.10.2015
Chamaecyparis lawsoniana Columnaris v 100-125, bal 2kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Chamaecyparis lawsoniana Columnaris v 100-125, PS, dtbal 1kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Chamaecyparis lawsoniana Columnaris v 250-300, PS, dtbal18721kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Chamaecyparis lawsoniana Columnaris v 40-60, ko2l 143kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Chamaecyparis lawsoniana Columnaris v 40-60, ko3l11722kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Chamaecyparis lawsoniana Columnaris v 30-4099134Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Chamaecyparis lawsoniana Columnaris v 30-40, ko2l 100Zahradnictv Franc6.2.2018
Chamaecyparis lawsoniana Columnaris v 175-200, PS, dtbal 3Zahradnictv Franc20.1.2019
Chamaecyparis lawsoniana Columnaris v 150-175, PS, bal40 12Zahradnictv Franc20.1.2019
Chamaecyparis lawsoniana Columnaris v 125-150, bal 20Zahradnictv Franc20.1.2019
Chamaecyparis lawsoniana Columnaris v 80-100, bal 38Zahradnictv Franc20.1.2019
Chamaecyparis lawsoniana Cream Glow A, v 6-82795Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Chamaecyparis lawsoniana Dean v 20-30, ko2l9911kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Chamaecyparis lawsoniana Dean 80-100, ZB 752Agarden7.5.2020
Chamaecyparis lawsoniana Dean 100-125, ZB 515Agarden7.5.2020
Chamaecyparis lawsoniana Dean 125-150, ZB 801Agarden7.5.2020
Chamaecyparis lawsoniana Dick Weeping v 125-150, ko5l 2kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Chamaecyparis lawsoniana Dows Gem 80-100, ZB 694Agarden7.5.2020
Chamaecyparis lawsoniana Dows Gem 100-125, ZB 375Agarden7.5.2020
Chamaecyparis lawsoniana Dows Gem 125-150, ZB 765Agarden7.5.2020
Chamaecyparis lawsoniana Ellwoods Gold v 20-30, ko2l108163kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Chamaecyparis lawsoniana Ellwoods Gold v 15-20, ko2l 2Gabriel s.r.o.2.6.2020
Chamaecyparis lawsoniana Ellwoods Gold v 15-20, K1350108Wotan Forest, a.s. - kolka Budiov2.10.2015
Chamaecyparis lawsoniana Ellwoods Gold v 20-50, ko3l10455Wotan Forest, a.s. - kolka Plan30.5.2020
Chamaecyparis lawsoniana Ellwoodii v 40-60, ko4l1043Wotan Forest, a.s. - kolka Plan17.2.2020
Chamaecyparis lawsoniana Ellwoodii v 20-40, ko1,5l75320Wotan Forest, a.s. - kolka Plan30.5.2020
Chamaecyparis lawsoniana Ellwoodii v 100-125, ko20l 3Gabriel s.r.o.5.6.2020
Chamaecyparis lawsoniana Ellwoodii v 25-30, ko2l11941Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Chamaecyparis lawsoniana Ellwoodii v 5-8, h9x9x827594Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Chamaecyparis lawsoniana Ellwoodii v 40-60, ko2l119102Okrasn kolky Jaovi25.10.2016
Chamaecyparis lawsoniana Ellwoodii v 30-40, ko2l11719kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Chamaecyparis lawsoniana Ellwoodii 80-100, bal 1Konifery, s.r.o.4.10.2019
Chamaecyparis lawsoniana Ellwoodii 100-125, bal 1Konifery, s.r.o.4.10.2019
Chamaecyparis lawsoniana Erecta Aurea v 100-125, PS, dtbal 35kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Chamaecyparis lawsoniana Erecta Aurea v 125-150, PS, dtbal 1kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Chamaecyparis lawsoniana Erecta Aurea v 150-175, PS, dtbal 1kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Chamaecyparis lawsoniana Erecta Aurea v 175-200, PS, dtbal 1kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Chamaecyparis lawsoniana Erecta Aurea v 40-60, bal 3kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Chamaecyparis lawsoniana Erecta Aurea v 60-80, bal31511kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Chamaecyparis lawsoniana Erecta Aurea v 80-100, bal378130kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Chamaecyparis lawsoniana Fletscherii v 15-20, K13303Wotan Forest, a.s. - kolka Budiov2.10.2015
Chamaecyparis lawsoniana Fletscherii ko10l4502Zelen tvorba16.3.2020
Chamaecyparis lawsoniana Glauca Pendula RUZ II. v 150-175, II. jakost, bal40 2Zahradnictv Franc20.1.2019
Chamaecyparis lawsoniana Glauca Pendula RUZ II. v 200-250, PS, dtbal 3Zahradnictv Franc20.1.2019
Chamaecyparis lawsoniana Glauca Pendula RUZ II. v 150-175, bal40 2Zahradnictv Franc20.1.2019
Chamaecyparis lawsoniana Glauca Pendula RUZ II. v 100-125, bal 1Zahradnictv Franc4.9.2016
Chamaecyparis lawsoniana Glauca Pendula RUZ II. v 125-150, bal40 2Zahradnictv Franc4.9.2016
Chamaecyparis lawsoniana Globus 175200, bal 1Okrasn kolka Z s.r.o. 28.4.2020
Chamaecyparis lawsoniana Globus v 40-60, ko3l1357kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Chamaecyparis lawsoniana Globus v 60-80, PS, dtbal 1kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Chamaecyparis lawsoniana Gnome v 20-25, ko12l37413Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.22.2.2012
Chamaecyparis lawsoniana Golden King v 350-400, dtbal 1kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Chamaecyparis lawsoniana Golden King v 350-400, PS, dtbal 1kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Chamaecyparis lawsoniana Golden Wonder v 250-300, dtbal 2Zahradnictv Franc20.1.2019
Chamaecyparis lawsoniana Golden Wonder v 175-200, PS, dtbal 50Zahradnictv Franc20.1.2019
Chamaecyparis lawsoniana Golden Wonder v 200-225, PS, dtbal 2Zahradnictv Franc20.1.2019
Chamaecyparis lawsoniana Golden Wonder v 40-60, ko2l 240Zahradnictv Franc20.1.2019
Chamaecyparis lawsoniana Golden Wonder v 30-40, ko2l 50Zahradnictv Franc20.1.2019
Chamaecyparis lawsoniana Golden Wonder 80-100, bal 38Konifery, s.r.o.4.10.2019
Chamaecyparis lawsoniana Golden Wonder 100-125, bal 2Konifery, s.r.o.4.10.2019
Chamaecyparis lawsoniana Golden Wonder 125-150, dtbal 2Konifery, s.r.o.4.10.2019
Chamaecyparis lawsoniana Green Pillar v 100-125, bal 10Zahradnictv Franc20.1.2019
Chamaecyparis lawsoniana Green Pillar v 125-150, bal 3Zahradnictv Franc20.1.2019
Chamaecyparis lawsoniana Green Pillar v 80-100, bal 16Zahradnictv Franc4.9.2016
Chamaecyparis lawsoniana Green Pillar v 20-30, ko2l 8Zahradnictv Franc20.1.2019
Chamaecyparis lawsoniana Green Pillar v 150-175, vp 2Zahradnictv Franc20.1.2019
Chamaecyparis lawsoniana Green Pillar v 175-200, vp 4Zahradnictv Franc20.1.2019
Chamaecyparis lawsoniana Green Pillar v 100-125, II. jakost, bal 6Zahradnictv Franc20.1.2019
Chamaecyparis lawsoniana Intertexta ko2l1586Zelen tvorba16.3.2020
Chamaecyparis lawsoniana Intertexta vk 60, 30-40, ko5l 4Gabriel s.r.o.2.6.2020
Chamaecyparis lawsoniana Ivonne v 100-125, bal3785kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Chamaecyparis lawsoniana Ivonne v 100-125, PS dtbal 1kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Chamaecyparis lawsoniana Ivonne v 125-150, PS dtbal 7kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Chamaecyparis lawsoniana Ivonne v 150-175, PS, dtbal 15kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Chamaecyparis lawsoniana Ivonne v 8-10, dopstovn, h9x9x10 19Zahradnictv Franc20.1.2019
Chamaecyparis lawsoniana Ivonne v 250-300, PS, dtbal 2Zahradnictv Franc20.1.2019
Chamaecyparis lawsoniana Ivonne v 150-175, II. jakost, bal40 9Zahradnictv Franc20.1.2019
Chamaecyparis lawsoniana Ivonne v 80-100, K101991ARBOCOM s.r.o.8.5.2015
Chamaecyparis lawsoniana Ivonne v 20-30, ko1,5l6254ARBOCOM s.r.o.8.5.2015
Chamaecyparis lawsoniana Ivonne v 150-175, bal40 10Zahradnictv Franc20.1.2019
Chamaecyparis lawsoniana Ivonne v 175-200, PS, dtbal 10Zahradnictv Franc20.1.2019
Chamaecyparis lawsoniana Ivonne v 40-60, ko2l 130Zahradnictv Franc20.1.2019
Chamaecyparis lawsoniana Ivonne v 30-40, ko2l 90Zahradnictv Franc20.1.2019
Chamaecyparis lawsoniana Ivonne v 125-150, bal 27Zahradnictv Franc20.1.2019
Chamaecyparis lawsoniana Ivonne v 175-200, dtbal9428Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.23.2.2012
Chamaecyparis lawsoniana Ivonne v 70-80, ko5l 30Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Chamaecyparis lawsoniana Ivonne v 200-250, PS, dtbal 8Zahradnictv Franc20.1.2019
Chamaecyparis lawsoniana Ivonne 20-30, ko2l 128Konifery, s.r.o.4.10.2019
Chamaecyparis lawsoniana Ivonne 100-125, bal 3Konifery, s.r.o.4.10.2019
Chamaecyparis lawsoniana Ivonne 125-150, dtbal 5Konifery, s.r.o.4.10.2019
Chamaecyparis lawsoniana Ivonne 40-60, C 3 L 76Agarden7.5.2020
Chamaecyparis lawsoniana Ivonne v 10-20, ko1,5l755Wotan Forest, a.s. - kolka Plan30.5.2020
Chamaecyparis lawsoniana Kelleriis Aurea v 100-125, PS, dtbal 4kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Chamaecyparis lawsoniana Kelleriis Aurea v 125-150, PS, dtbal 51kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Chamaecyparis lawsoniana Kelleriis Aurea v 150-175, ko30l15845kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Chamaecyparis lawsoniana Kelleriis Aurea v 150-175, PS, dtbal 51kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Chamaecyparis lawsoniana Kelleriis Aurea v 60-80, ko3l1358kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Chamaecyparis lawsoniana Kelleriis Gold v 20-30, ko2l 90Zahradnictv Franc20.1.2019
Chamaecyparis lawsoniana Kelleriis Gold v 150-175, bal50 2Zahradnictv Franc20.1.2019
Zobrazit zznamy: Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ar, Ar..Ce, Ce..Cr, Cr..Gi, Gi..Ch, Ch..Ch, >Ch..Ch<, Ch..Ch, Ch..Ch, Ch..Ch, Ch..Ju, Ju..Ju, Ju..Ju, Ju..Ju, Ju..Ju, Ju..La, La..La, La..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Ps, Ps..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Ts, Ts..

Rychl hledn rostlin dle kategori:

Jehlinat deviny | Kee | Ovjiv a pnouc | Listnat stromy | Pninky | Azalky | Vesovitn | Ovocn | Re | Trvalky a skalniky | Trvy | Vodn a bahenn Kapradiny | Liv | Balknov | Bambusy | Pokojov | Podnoe | Lesn


Na Vai nvtvu ekaj e-shopy:

kolky Litomyl | kolky Montano | Lesy hl. m. Prahy - blice | Hork a synov | Gabriel s.r.o. | Okrasn kolka Schuch | Konifery s.r.o. | GSoft - prodej etiket

© GSoft ve spoluprci se Svazem kolka