Nabdka rostlin a dalho materilu:

Latinsk nzev 
Kategorie 
Dodavatel 
Kraj

* Strun legenda: vvka | ka | okobvod kmene | vhpoet vhon | Vkvysokokmen | Ktkkmenn tvar kee | kokontejner | hhrnek | bals balem

* Detailn informace naleznete v podrobn legend.

Rostlina/Objednvkov systmPopisMaloobch.cena s DPHPoetDodavatelAktualizace
Chamaecyparis lawsoniana Gnome v 20-25, ko12l37413Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.22.2.2012
Chamaecyparis lawsoniana Golden King v 350-400, dtbal 1kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Chamaecyparis lawsoniana Golden King v 350-400, PS, dtbal 1kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Chamaecyparis lawsoniana Golden Wonder v 250-300, dtbal 2Zahradnictv Franc20.1.2019
Chamaecyparis lawsoniana Golden Wonder v 200-225, PS, dtbal 2Zahradnictv Franc20.1.2019
Chamaecyparis lawsoniana Golden Wonder v 175-200, PS, dtbal 50Zahradnictv Franc20.1.2019
Chamaecyparis lawsoniana Golden Wonder v 40-60, ko2l 240Zahradnictv Franc20.1.2019
Chamaecyparis lawsoniana Golden Wonder v 30-40, ko2l 50Zahradnictv Franc20.1.2019
Chamaecyparis lawsoniana Golden Wonder 030-040, C 3 L, VKR3L 1Agarden1.3.2019
Chamaecyparis lawsoniana Golden Wonder v 30-40, ko2l1601Zahradnictv U krtka - Josef Roual16.5.2017
Chamaecyparis lawsoniana Green Pillar v 80-100, bal 16Zahradnictv Franc4.9.2016
Chamaecyparis lawsoniana Green Pillar v 100-125, bal 10Zahradnictv Franc20.1.2019
Chamaecyparis lawsoniana Green Pillar v 125-150, bal 3Zahradnictv Franc20.1.2019
Chamaecyparis lawsoniana Green Pillar v 150-175, vp 2Zahradnictv Franc20.1.2019
Chamaecyparis lawsoniana Green Pillar v 175-200, vp 4Zahradnictv Franc20.1.2019
Chamaecyparis lawsoniana Green Pillar v 100-125, II. jakost, bal 6Zahradnictv Franc20.1.2019
Chamaecyparis lawsoniana Green Pillar v 20-30, ko2l 8Zahradnictv Franc20.1.2019
Chamaecyparis lawsoniana Intertexta vk 60, 30-40, ko5l 5Gabriel s.r.o.13.6.2019
Chamaecyparis lawsoniana Ivone v 150-175, bal6505Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice15.6.2019
Chamaecyparis lawsoniana Ivonne v 150-175, II. jakost, bal40 9Zahradnictv Franc20.1.2019
Chamaecyparis lawsoniana Ivonne v 80-100, K101991ARBOCOM s.r.o.8.5.2015
Chamaecyparis lawsoniana Ivonne v 20-30, ko1,5l6254ARBOCOM s.r.o.8.5.2015
Chamaecyparis lawsoniana Ivonne v 8-10, dopstovn, h9x9x10 19Zahradnictv Franc20.1.2019
Chamaecyparis lawsoniana Ivonne v 250-300, PS, dtbal 2Zahradnictv Franc20.1.2019
Chamaecyparis lawsoniana Ivonne 100-125, bal, - 7Konifery, s.r.o.1.3.2019
Chamaecyparis lawsoniana Ivonne v 40-60, ko2l 42Gabriel s.r.o.13.6.2019
Chamaecyparis lawsoniana Ivonne v 40-60, ko2l 130Zahradnictv Franc20.1.2019
Chamaecyparis lawsoniana Ivonne v 30-40, ko2l 90Zahradnictv Franc20.1.2019
Chamaecyparis lawsoniana Ivonne v 10-20, ko1,5l68160Wotan Forest, a.s. - kolka Plan3.1.2018
Chamaecyparis lawsoniana Ivonne v 175-200, dtbal9428Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.23.2.2012
Chamaecyparis lawsoniana Ivonne v 125-150, bal 27Zahradnictv Franc20.1.2019
Chamaecyparis lawsoniana Ivonne v 100-125, bal3785kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Chamaecyparis lawsoniana Ivonne v 100-125, PS dtbal 1kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Chamaecyparis lawsoniana Ivonne v 125-150, PS dtbal 7kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Chamaecyparis lawsoniana Ivonne v 150-175, PS, dtbal 15kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Chamaecyparis lawsoniana Ivonne v 200-250, PS, dtbal 8Zahradnictv Franc20.1.2019
Chamaecyparis lawsoniana Ivonne v 70-80, ko5l 30Zahrada Mat s.r.o.11.9.2016
Chamaecyparis lawsoniana Ivonne v 150-175, bal40 10Zahradnictv Franc20.1.2019
Chamaecyparis lawsoniana Ivonne v 175-200, PS, dtbal 10Zahradnictv Franc20.1.2019
Chamaecyparis lawsoniana Ivonne 2l, 45/601904Zahradnictv U krtka - Josef Roual16.5.2017
Chamaecyparis lawsoniana Kelleriis Aurea v 100-125, PS, dtbal 4kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Chamaecyparis lawsoniana Kelleriis Aurea v 125-150, PS, dtbal 51kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Chamaecyparis lawsoniana Kelleriis Aurea v 150-175, ko30l15845kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Chamaecyparis lawsoniana Kelleriis Aurea v 150-175, PS, dtbal 51kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Chamaecyparis lawsoniana Kelleriis Aurea v 60-80, ko3l1358kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Chamaecyparis lawsoniana Kelleriis Gold v 20-30, ko2l 90Zahradnictv Franc20.1.2019
Chamaecyparis lawsoniana Kelleriis Gold v 150-175, bal50 2Zahradnictv Franc20.1.2019
Chamaecyparis lawsoniana Kelleriis Gold v 175-200, bal50 6Zahradnictv Franc20.1.2019
Chamaecyparis lawsoniana Kelleriis Gold v 275-300, PS, dtbal 1Zahradnictv Franc20.1.2019
Chamaecyparis lawsoniana Konijns Silver v 20-40, ko2l685Wotan Forest, a.s. - kolka Plan25.4.2016
Chamaecyparis lawsoniana Lane v 150-175, II. jakost, bal 2Zahradnictv Franc20.1.2019
Chamaecyparis lawsoniana Lane v 250-300, PS, dtbal 4Zahradnictv Franc20.1.2019
Chamaecyparis lawsoniana Lane 250-300, dtbal 1Konifery, s.r.o.1.3.2019
Chamaecyparis lawsoniana Lane 350-400, dtbal, - 1Konifery, s.r.o.1.3.2019
Chamaecyparis lawsoniana Lane v 150-175, bal6502Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice22.6.2019
Chamaecyparis lawsoniana Lane v 80-100, ko5l944Wotan Forest, a.s. - kolka Plan3.1.2018
Chamaecyparis lawsoniana Lane v 175-200, PS, bal40 16Zahradnictv Franc20.1.2019
Chamaecyparis lawsoniana Lane v 150-175, bal 5Zahradnictv Franc20.1.2019
Chamaecyparis lawsoniana Lane v 20-30, K153018Wotan Forest, a.s. - kolka Budiov2.10.2015
Chamaecyparis lawsoniana Lane v 150-175, dtbal7495Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.22.2.2012
Chamaecyparis lawsoniana Lane v 350-400, PS, dtbal 1Zahradnictv Franc20.1.2019
Chamaecyparis lawsoniana Miky v 125-150, PS, bal40 2Zahradnictv Franc20.1.2019
Chamaecyparis lawsoniana Mini Globus v 100-125, bal40 3Zahradnictv Franc20.1.2019
Chamaecyparis lawsoniana Mini Globus v 90-100, bal30 2Zahradnictv Franc20.1.2019
Chamaecyparis lawsoniana Mini Globus v 25-30, ko2l 45Zahradnictv Franc20.1.2019
Chamaecyparis lawsoniana Mini Globus v 100-125, bal30 5Zahradnictv Franc20.1.2019
Chamaecyparis lawsoniana Mini Globus v 30-40, ko2l 21Zahradnictv Franc20.1.2019
Chamaecyparis lawsoniana Minima Aurea v 20-30, 3l901Wotan Forest, a.s. - kolka Budiov2.10.2015
Chamaecyparis lawsoniana Minima Glauca v 15-20, K135010Wotan Forest, a.s. - kolka Budiov2.10.2015
Chamaecyparis lawsoniana Minima Glauca v 20-25, 3l905Wotan Forest, a.s. - kolka Budiov2.10.2015
Chamaecyparis lawsoniana Minima Glauca A, v X/1/0, h9x9x1095200Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.22.2.2012
Chamaecyparis lawsoniana Minima Glauca v 60-70, dtbal6745Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.22.2.2012
Chamaecyparis lawsoniana Minima Glauca v 15-20, ko1,5l14380Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.22.2.2012
Chamaecyparis lawsoniana Penbury Blue v 150-175, PS, dtbal 2kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Chamaecyparis lawsoniana Penbury Blue v 200-250, PS, dtbal 1kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Chamaecyparis lawsoniana Penbury Blue v 80-100, bal3781kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Chamaecyparis lawsoniana Pendula v 150-175, dtbal14218Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.22.2.2012
Chamaecyparis lawsoniana Pendula v 40-60, bal 2kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Chamaecyparis lawsoniana Pendula v 125-150, dtbal9203Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.22.2.2012
Chamaecyparis lawsoniana Pissifera fillifera Nana10-15 k 1,5 66kolky Litomyl, spol. s r.o.20.11.2018
Chamaecyparis lawsoniana Rogersii v 80-100, dtbal56113Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.22.2.2012
Chamaecyparis lawsoniana Rogersii v 150-175, bal73011Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.22.2.2012
Chamaecyparis lawsoniana Stardust 040-060, C 3 L, VKR3L 1Agarden1.3.2019
Chamaecyparis lawsoniana Stardust 100-125, ZB 1Agarden1.3.2019
Chamaecyparis lawsoniana Stardust 125-150, ZB 1Agarden1.3.2019
Chamaecyparis lawsoniana Stardust 150-175, ZB 1Agarden1.3.2019
Chamaecyparis lawsoniana Stardust 80-100, bal, - 18Konifery, s.r.o.1.3.2019
Chamaecyparis lawsoniana Stardust 100-125, bal, - 32Konifery, s.r.o.1.3.2019
Chamaecyparis lawsoniana Stewartii v 150-175, bal40 7Zahradnictv Franc20.1.2019
Chamaecyparis lawsoniana Stewartii v 175-200, bal40 1Zahradnictv Franc20.1.2019
Chamaecyparis lawsoniana Stewartii v 30-40, ko2l 115Zahradnictv Franc4.4.2018
Chamaecyparis lawsoniana Stewartii v 125-150, bal40 1Zahradnictv Franc20.1.2019
Chamaecyparis lawsoniana Stewartii v 40-60, ko2l 130Zahradnictv Franc20.1.2019
Chamaecyparis lawsoniana Stewartii v 150-175, PS, bal50 3Zahradnictv Franc20.1.2019
Chamaecyparis lawsoniana Sylvanii v 125-150, PS, bal40 3Zahradnictv Franc20.1.2019
Chamaecyparis lawsoniana Sylvanii v 150-175, PS, dtbal 4Zahradnictv Franc20.1.2019
Chamaecyparis lawsoniana Sylvanii v 40-60, ko2l 36Zahradnictv Franc20.1.2019
Chamaecyparis lawsoniana Sylvanii v 175-200, PS, dtbal 1Zahradnictv Franc20.1.2019
Chamaecyparis lawsoniana Sylvanii v 30-40, ko2l 10Zahradnictv Franc6.2.2018
Chamaecyparis lawsoniana Tall Gold v 20-30, ko2l1601Zahradnictv U krtka - Josef Roual16.5.2017
Zobrazit zznamy: Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ce, Ce..Ce, Ce..Gi, Gi..Ch, Ch..Ch, >Ch..Ch<, Ch..Ch, Ch..Ch, Ch..Ju, Ju..Ju, Ju..Ju, Ju..Ju, Ju..Ju, Ju..La, La..La, La..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Ps, Ps..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Ts, Ts..

Rychl hledn rostlin dle kategori:

Jehlinat deviny | Kee | Ovjiv a pnouc | Listnat stromy | Pninky | Azalky | Vesovitn | Ovocn | Re | Trvalky a skalniky | Trvy | Vodn a bahenn Kapradiny | Liv | Balknov | Bambusy | Pokojov | Podnoe | Lesn


Na Vai nvtvu ekaj e-shopy:

kolky Litomyl | kolky Montano | Lesy hl. m. Prahy - blice | Hork a synov | Gabriel s.r.o. | Okrasn kolka Schuch | Konifery s.r.o. | GSoft - prodej etiket

© GSoft ve spoluprci se Svazem kolka