Nabdka rostlin a dalho materilu:

Latinsk nzev 
Kategorie 
Dodavatel 
Kraj

* Strun legenda: vvka | ka | okobvod kmene | vhpoet vhon | Vkvysokokmen | Ktkkmenn tvar kee | kokontejner | hhrnek | bals balem

* Detailn informace naleznete v podrobn legend.

Rostlina/Objednvkov systmPopisMaloobch.cena s DPHPoetDodavatelAktualizace
Chamaecyparis lawsoniana Sylvanii v 175-200, PS, dtbal 1Zahradnictv Franc20.1.2019
Chamaecyparis lawsoniana Sylvanii v 30-40, ko2l 10Zahradnictv Franc6.2.2018
Chamaecyparis lawsoniana Sylvanii v 125-150, PS, bal40 3Zahradnictv Franc20.1.2019
Chamaecyparis lawsoniana Sylvanii v 150-175, PS, dtbal 4Zahradnictv Franc20.1.2019
Chamaecyparis lawsoniana Sylvanii v 40-60, ko2l 36Zahradnictv Franc20.1.2019
Chamaecyparis lawsoniana Tall Gold ko2l1551Zelen tvorba16.3.2020
Chamaecyparis lawsoniana Tharandtensis v 15-20, ko2l2504Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice15.9.2020
Chamaecyparis lawsoniana Van Pelts Blue v 100-125, II. jakost, bal 10Zahradnictv Franc20.1.2019
Chamaecyparis lawsoniana Van Pelts Blue v 80-100, bal 79Zahradnictv Franc20.1.2019
Chamaecyparis lawsoniana Van Pelts Blue bal3652Zelen tvorba16.3.2020
Chamaecyparis lawsoniana Van Pelts Blue ko2l1852Zelen tvorba16.3.2020
Chamaecyparis lawsoniana Van Pelts Blue v 60-80, bal 25Zahradnictv Franc20.1.2019
Chamaecyparis lawsoniana Van Pelts Blue v 125-150, bal30 4Zahradnictv Franc20.1.2019
Chamaecyparis lawsoniana Van Pelts Blue v 175-200, PS, dtbal 2Zahradnictv Franc20.1.2019
Chamaecyparis lawsoniana Van Pelts Blue v 10-12, dopstovn, h9x9x10 280Zahradnictv Franc20.1.2019
Chamaecyparis lawsoniana Van Pelts Blue v 15-20, dopstovn, h9x9x10 45Zahradnictv Franc20.1.2019
Chamaecyparis lawsoniana Van Pelts Blue v 40-60, ko2l 50Zahradnictv Franc20.1.2019
Chamaecyparis lawsoniana Van Pelts Blue 125150, bal 1Okrasn kolka Z s.r.o. 21.9.2020
Chamaecyparis lawsoniana Van Pelts Blue 175200, bal 1Okrasn kolka Z s.r.o. 21.9.2020
Chamaecyparis lawsoniana Van Pelts Blue 200250, bal 1Okrasn kolka Z s.r.o. 21.9.2020
Chamaecyparis lawsoniana Van Pelts Blue v 30-40, ko2l 256Zahradnictv Franc20.1.2019
Chamaecyparis lawsoniana White Spot v 40-60, ko3l104180Wotan Forest, a.s. - kolka Plan30.5.2020
Chamaecyparis lawsoniana White Spot v 175-200, bal 2Zahradnictv Franc20.1.2019
Chamaecyparis lawsoniana White Spot 30-40, ko2,5l1721Zelen tvorba16.3.2020
Chamaecyparis lawsoniana Wisselii v 175200, bal401361,61Okrasn kolka Schuch Zdechovice7.8.2020
Chamaecyparis nootk. Pendula 125/150, zemn bal 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Chamaecyparis nootk. Pendula 150/175, zemn bal 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Chamaecyparis nootk. Pendula 175/200, zemn bal 1Ing. Patrik Seluck - Okrasn kolka 9.1.2019
Chamaecyparis nootkatensis Albovariegata v 175200, ko90l1463,721Okrasn kolka Schuch Zdechovice7.8.2020
Chamaecyparis nootkatensis Aldrich 4801Zelen tvorba16.3.2020
Chamaecyparis nootkatensis Aurea v 350-400, PS. II jakost, dtbal 1Zahradnictv Franc20.1.2019
Chamaecyparis nootkatensis Aureovariegata v 80-100, dtbal68130Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.18.8.2020
Chamaecyparis nootkatensis Pendula v 100-125, ko5l 3Gabriel s.r.o.17.9.2020
Chamaecyparis nootkatensis Pendula 175200, bal 1Okrasn kolka Z s.r.o. 21.9.2020
Chamaecyparis nootkatensis Pendula 200250, bal 1Okrasn kolka Z s.r.o. 21.9.2020
Chamaecyparis nootkatensis Pendula 250300, bal 1Okrasn kolka Z s.r.o. 21.9.2020
Chamaecyparis nootkatensis Pendula 350400, bal 1Okrasn kolka Z s.r.o. 21.9.2020
Chamaecyparis nootkatensis Pendula 400450, bal 1Okrasn kolka Z s.r.o. 21.9.2020
Chamaecyparis nootkatensis Pendula 450500, bal 1Okrasn kolka Z s.r.o. 21.9.2020
Chamaecyparis nootkatensis Pendula 80-100, k10l, R 30Ing. Robert Skalka, Zahradnictv Zbiroh31.7.2020
Chamaecyparis nootkatensis Pendula 120+, k15l, R 4Ing. Robert Skalka, Zahradnictv Zbiroh31.7.2020
Chamaecyparis obt. Aurora 015-020, C 2 L 1Studen s.r.o.13.9.2020
Chamaecyparis obt. Aurora 020-030, C 2 L 1Studen s.r.o.13.9.2020
Chamaecyparis obt. Aurora km60, C 5 L 1Studen s.r.o.13.9.2020
Chamaecyparis obt. Draht 020-030, C 2 L 1Studen s.r.o.13.9.2020
Chamaecyparis obt. Chirimen 015-020, C 2 L 1Studen s.r.o.13.9.2020
Chamaecyparis obt. Marian 015-020, C 2 L 1Studen s.r.o.13.9.2020
Chamaecyparis obt. Maureen 015-020, C 2 L 1Studen s.r.o.13.9.2020
Chamaecyparis obt. Meroki Twin 015-020, C 2 L 1Studen s.r.o.13.9.2020
Chamaecyparis obt. Nana Gracilis 015-020, C 2 L 1Studen s.r.o.13.9.2020
Chamaecyparis obt. Nana Gracilis km60, C 5 L 1Studen s.r.o.13.9.2020
Chamaecyparis obtusa Aurea v 30-40, ko12l37410Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.18.8.2020
Chamaecyparis obtusa Aurora v 12-15, h13x13 6Zahradnictv Franc20.1.2019
Chamaecyparis obtusa Aurora v 10-12, dopstovn, h9x9x8 30Zahradnictv Franc20.1.2019
Chamaecyparis obtusa Aurora v 20-30, ko2,5l2051ARBOCOM s.r.o.8.5.2015
Chamaecyparis obtusa Aurora v 15-20, ko2l 38Gabriel s.r.o.17.9.2020
Chamaecyparis obtusa Bronze Pygmy v 20-30, ko3l 1Zahradnictv Franc20.1.2019
Chamaecyparis obtusa Bronze Pygmy v 60-80, dtbal 7Zahradnictv Franc20.1.2019
Chamaecyparis obtusa Crippsii v 150-175, PS, dtbal 1Zahradnictv Franc20.1.2019
Chamaecyparis obtusa Crippsii v 40-50, ko5l 8Zahradnictv Franc20.1.2019
Chamaecyparis obtusa Densa v 20-25, ko12l37420Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.18.8.2020
Chamaecyparis obtusa Draht v 70-80, dtbal52429Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.18.8.2020
Chamaecyparis obtusa Draht 8-10, ko2l 4Konifery, s.r.o.1.9.2020
Chamaecyparis obtusa Draht 20-30, ko2l 4Konifery, s.r.o.1.9.2020
Chamaecyparis obtusa Drath v 25-302191ARBOCOM s.r.o.8.5.2015
Chamaecyparis obtusa Drath 5l 10koln statek Mlnk 4.2.2019
Chamaecyparis obtusa Drath, bal. bal4893Zelen tvorba16.3.2020
Chamaecyparis obtusa Ericoides v 20-30, ko3l2809Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice15.9.2020
Chamaecyparis obtusa Fernspray Gold v 5-8, dopstovn, h9x9x10 5Zahradnictv Franc20.1.2019
Chamaecyparis obtusa Gracilis v 10-12, h13x13 7Zahradnictv Franc28.8.2016
Chamaecyparis obtusa Gracilis v 15-20, h13x13 6Zahradnictv Franc20.1.2019
Chamaecyparis obtusa Gracilis v 20-30, h13x13 7Zahradnictv Franc5.10.2016
Chamaecyparis obtusa Gracilis v 30-40, ko2l 4Zahradnictv Franc20.1.2019
Chamaecyparis obtusa Gracilis v 10-12, dopstovn, h9x9x10 5Zahradnictv Franc20.1.2019
Chamaecyparis obtusa Graciosa v 10-12, dopstovn, h9x9x10 10Zahradnictv Franc20.1.2019
Chamaecyparis obtusa Graciosa v 12-15, ko3l 3Zahradnictv Franc20.1.2019
Chamaecyparis obtusa Chabo-yadori v 15-20, ko2l2505Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice15.9.2020
Chamaecyparis obtusa Chirimen v 15-20, ko2l2293ARBOCOM s.r.o.8.5.2015
Chamaecyparis obtusa Kamarachiba v 100-125, PS, dtbal 1Zahradnictv Franc20.1.2019
Chamaecyparis obtusa Kerdalo v 20-30, ko3l983Wotan Forest, a.s. - kolka Plan17.2.2020
Chamaecyparis obtusa Kosteri v 20-30, ko2l2504Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice15.9.2020
Chamaecyparis obtusa Kosteri v 25-30, ko3l2805Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice15.9.2020
Chamaecyparis obtusa Luteo Compacta ko5l8501Zelen tvorba16.3.2020
Chamaecyparis obtusa Lycopodioides v 30-50, ko4l10487Wotan Forest, a.s. - kolka Plan30.5.2020
Chamaecyparis obtusa Marian v 10-12, dopstovn, h9x9x8 48Zahradnictv Franc20.1.2019
Chamaecyparis obtusa Maureen v 12-15, ko2l 2Gabriel s.r.o.17.9.2020
Chamaecyparis obtusa Meroki Twin v 15-20, ko2l 10Gabriel s.r.o.17.9.2020
Chamaecyparis obtusa Nana Aurea v 10-20, ko1,5l756Wotan Forest, a.s. - kolka Plan30.5.2020
Chamaecyparis obtusa Nana Aurea 5l 10koln statek Mlnk 4.2.2019
Chamaecyparis obtusa Nana Aurea v 20-30, ko7,5l24781Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.18.8.2020
Chamaecyparis obtusa Nana Aurea v 12-15, ko2l 77Gabriel s.r.o.23.9.2020
Chamaecyparis obtusa Nana Aurea v 20-30, ko2l2501Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice15.9.2020
Chamaecyparis obtusa Nana Gracilis v 30-40, ko20l67314Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.18.8.2020
Chamaecyparis obtusa Nana Gracilis 1951Zelen tvorba16.3.2020
Chamaecyparis obtusa Nana Gracilis v 15-20, ko3l 4Zahradnictv Franc20.1.2019
Chamaecyparis obtusa Nana Gracilis v 10-12, ko2l 1Gabriel s.r.o.17.9.2020
Chamaecyparis obtusa Nana Gracilis v 10-12, dopstovn, h13x13 8Zahradnictv Franc28.8.2016
Chamaecyparis obtusa Nana Gracilis v 10-12, ko3l 17Zahradnictv Franc28.8.2016
Chamaecyparis obtusa Nana Gracilis v 12-15, ko2,5l2053ARBOCOM s.r.o.8.5.2015
Chamaecyparis obtusa Nana Gracilis v 20-30, ko2l 20Gabriel s.r.o.23.9.2020
Zobrazit zznamy: Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ce, Ce..Ce, Ce..Gi, Gi..Ch, Ch..Ch, Ch..Ch, >Ch..Ch<, Ch..Ju, Ju..Ju, Ju..Ju, Ju..Ju, Ju..Ju, Ju..La, La..Mi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Se, Se..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Ts, Ts..

Rychl hledn rostlin dle kategori:

Jehlinat deviny | Kee | Ovjiv a pnouc | Listnat stromy | Pninky | Azalky | Vesovitn | Ovocn | Re | Trvalky a skalniky | Trvy | Vodn a bahenn Kapradiny | Liv | Balknov | Bambusy | Pokojov | Podnoe | Lesn


Na Vai nvtvu ekaj e-shopy:

kolky Litomyl | kolky Montano | Lesy hl. m. Prahy - blice | Hork a synov | Gabriel s.r.o. | Okrasn kolka Schuch | Konifery s.r.o. | GSoft - prodej etiket

© GSoft ve spoluprci se Svazem kolka