Nabdka rostlin a dalho materilu:

Latinsk nzev 
Kategorie 
Dodavatel 
Kraj

* Strun legenda: vvka | ka | okobvod kmene | vhpoet vhon | Vkvysokokmen | Ktkkmenn tvar kee | kokontejner | hhrnek | bals balem

* Detailn informace naleznete v podrobn legend.

Rostlina/Objednvkov systmPopisMaloobch.cena s DPHPoetDodavatelAktualizace
Juniperus horizantalis Pancake v 15-20, ko2,5l16067Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice30.9.2022
Juniperus horizontalis v 20-30, ko2l9099koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Juniperus horizontalis Blue Chip v 2030, ko2l194,25200Okrasn kolka Schuch Zdechovice4.2.2022
Juniperus horizontalis Blue Chip v 2030, ko2l194,25200Okrasn kolka Schuch Zdechovice4.2.2022
Juniperus horizontalis Blue Chip vk 100, 4050, ko15l3885,014Okrasn kolka Schuch Zdechovice4.2.2022
Juniperus horizontalis Blue Chip 15-20, ko2l 2550Konifery, s.r.o.29.1.2021
Juniperus horizontalis Blue Chip v 15-20, ko2l9015koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Juniperus horizontalis Blue Chip 30-40, ko2l 2Gabriel s.r.o.30.9.2022
Juniperus horizontalis Blue Chip v 30-40, ko2l16044Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice30.9.2022
Juniperus horizontalis Blue Chip 20-30, C 3 L, VKR3L 1Agarden17.9.2022
Juniperus horizontalis Blue Chip 20-30, ko2l 385Gabriel s.r.o.30.9.2022
Juniperus horizontalis Blue Moon v 20-30, ko2l90188koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Juniperus horizontalis Blue Moon 20-30, ko2l1453Zelen tvorba24.2.2022
Juniperus horizontalis Glauca 20-30, ko2l 93Gabriel s.r.o.30.9.2022
Juniperus horizontalis Golden Carpet 12-15, ko2l 49Konifery, s.r.o.29.1.2021
Juniperus horizontalis Golden Carpet v 2030, ko2l194,25100Okrasn kolka Schuch Zdechovice4.2.2022
Juniperus horizontalis Golden Carpet v 20-30, ko2l1602Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice5.9.2022
Juniperus horizontalis Golden Carpet v 20-30, ko2l1404koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Juniperus horizontalis Golden Carpet v 20-30, ko2l16050Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice21.9.2022
Juniperus horizontalis Golden Carpet v 20-30, ko3l1298Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.8.2021
Juniperus horizontalis Golden Carpet 20-30, C 3 L, VKR3L 1Agarden17.9.2022
Juniperus horizontalis Golden Carpet 15-20, ko2l 500Gabriel s.r.o.30.9.2022
Juniperus horizontalis Golden Carpet v 20-30, ko2l851Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice25.6.2022
Juniperus horizontalis Icee Blue v 20-30, ko2l115110koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Juniperus horizontalis Jade River 20-30, ko2l1472Zelen tvorba24.2.2022
Juniperus horizontalis Lime Glow v 15-20, ko2l 126Gabriel s.r.o.30.9.2022
Juniperus horizontalis Lime Glow 40-60, ko5l 2Gabriel s.r.o.30.9.2022
Juniperus horizontalis Lime Glow 20-30, ko2l 5Gabriel s.r.o.30.9.2022
Juniperus horizontalis Lime Glow 60-80, bal 5Konifery, s.r.o.29.1.2021
Juniperus horizontalis Lime Glow 80-100, bal 14Konifery, s.r.o.29.1.2021
Juniperus horizontalis Limeglow 2030, ko2l 34Okrasn kolka Z s.r.o. 28.9.2022
Juniperus horizontalis Mini Glacier 20-30, ko2l 495Gabriel s.r.o.30.9.2022
Juniperus horizontalis Mother Lode 30-40, #, KM 80, ko7,5l9001koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Juniperus horizontalis Plumosa v 30-40, ko2l9018koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Juniperus horizontalis Prince of Wales 1822Zelen tvorba24.2.2022
Juniperus horizontalis Prince of Wales v 3040, ko2l194,25100Okrasn kolka Schuch Zdechovice4.2.2022
Juniperus horizontalis Prince of Wales v 30-40, ko2l1031Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice25.6.2022
Juniperus horizontalis Prince of Wales 20-30, C 3 L, VKR3L 1Agarden17.9.2022
Juniperus horizontalis Prostrata v 20-30, ko2l9059koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Juniperus horizontalis Wiltonii v 20-25, ko2l16035Lesy hl. m. Prahy, Okrasn kolka blice21.9.2022
Juniperus horizontalis Wiltonii 1751Zelen tvorba24.2.2022
Juniperus horizontalis Wiltonii 3040, ko2l 10Okrasn kolka Z s.r.o. 28.9.2022
Juniperus horizontalis Wiltonii 15-20, ko2l 194Konifery, s.r.o.29.1.2021
Juniperus horizontalis Wiltonii 20-30, C 3 L, VKR3L 1Agarden17.9.2022
Juniperus horizontalis Wiltonii 2030, P9 8Okrasn kolka Z s.r.o. 28.9.2022
Juniperus horizontalis Wiltonii 20-25, ko2l 453Gabriel s.r.o.30.9.2022
Juniperus horizontalis Yukon Belle 30-40, ko2l1454Zelen tvorba24.2.2022
Juniperus horizontalis Yukon Belle v 30-40, ko2l9041koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Juniperus horizontalis Ice Blue 15-20, k9 300Ing. Robert Skalka, Zahradnictv Zbiroh29.9.2022
Juniperus horizontalis Ice Blue 25-30, k1,5l 50Ing. Robert Skalka, Zahradnictv Zbiroh29.9.2022
Juniperus horizontalis Jaderiver 30-40, k2l 20Ing. Robert Skalka, Zahradnictv Zbiroh29.9.2022
Juniperus horizontalis Lime Glow 30-40, k2l 50Ing. Robert Skalka, Zahradnictv Zbiroh29.9.2022
Juniperus horizontalis Lime Glow 15-20, k9 80Ing. Robert Skalka, Zahradnictv Zbiroh29.9.2022
Juniperus horizontalis Wiltonii 25-30, k1,5l 20Ing. Robert Skalka, Zahradnictv Zbiroh29.9.2022
Juniperus chin. Monarch 20-30, K2,51822Zelen tvorba24.2.2022
Juniperus chin. Stricta 20-30, K2,52161Zelen tvorba24.2.2022
Juniperus chinensis Gold Coast 20-30, ko2l 6Konifery, s.r.o.29.1.2021
Juniperus chinensis Grey Owel vk 40, 90-100, ko30l 1Gabriel s.r.o.30.9.2022
Juniperus chinensis Old Gold 15-20, ko2l 504Konifery, s.r.o.29.1.2021
Juniperus chinensis Old Gold v 20-30, ko2l9042koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Juniperus chinensis Old Gold v 30-40, ko2l90393koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Juniperus chinensis Pfitzeriana Aurea 891Zelen tvorba24.2.2022
Juniperus chinensis Pfitzeriana Compacta v 40-60, ko2l 36Gabriel s.r.o.30.9.2022
Juniperus chinensis Pfitzeriana Compacta 40-60, ko5l 7Gabriel s.r.o.30.9.2022
Juniperus chinensis Pfitzeriana Compacta v 20-30, ko2l90158koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Juniperus chinensis Plumosa Aurea 20-30, ko2l 30Gabriel s.r.o.30.9.2022
Juniperus chinensis Stricta 20-30, C 3 L, VKR3L 1Agarden17.9.2022
Juniperus chinensis Stricta 60-804501Zelen tvorba24.2.2022
Juniperus chinensis Stricta 150-175, K 90 1Zahradnictv Petr Jelnek7.7.2022
Juniperus chinensis Stricta 125-150, ko65l 1Konifery, s.r.o.29.1.2021
Juniperus chinensis cv. 100-125, bal 4Konifery, s.r.o.29.1.2021
Juniperus chinensis cv. 125-150, bal 7Konifery, s.r.o.29.1.2021
Juniperus chinensis cv. 150-175, dtbal 19Konifery, s.r.o.29.1.2021
Juniperus chinensis cv. 175-200, dtbal 14Konifery, s.r.o.29.1.2021
Juniperus chinensis cv. 200-250, dtbal 4Konifery, s.r.o.29.1.2021
Juniperus media Goldkissen 50-60, ko7,5l 8Gabriel s.r.o.30.9.2022
Juniperus media Goldkissen 15-20, ko2l 144Gabriel s.r.o.30.9.2022
Juniperus media Goldkissen 20-30, ko2l 105Gabriel s.r.o.30.9.2022
Juniperus pingii Loderi v 30-40, ko2l 30Gabriel s.r.o.30.9.2022
Juniperus pingii Loderi 25-30, K22601Zelen tvorba24.2.2022
Juniperus procumbens Kishiogima v 15-20, #, ko2l18565koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Juniperus procumbens Nana 030-040, C 2 L 1159Studen s.r.o.17.9.2022
Juniperus procumbens Nana 15-20, ko2l 1Gabriel s.r.o.30.9.2022
Juniperus procumbens Nana 20-30, C 3 L, VKR3L 1Agarden17.9.2022
Juniperus procumbens Nana v 20-30, ko2l115180koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Juniperus procumbens Nana vk 20, 3040, ko12l2775,015Okrasn kolka Schuch Zdechovice4.2.2022
Juniperus procumbens Nana vk 100, 4050, ko18l3885,013Okrasn kolka Schuch Zdechovice4.2.2022
Juniperus procumbens Nana 20-25, ko2l 482Gabriel s.r.o.30.9.2022
Juniperus procumbens Nana vk 80, ko15l 1Gabriel s.r.o.30.9.2022
Juniperus rigida A, v X/1/0, h9x9x10113120Hork a synov Okrasn kolky s.r.o.27.8.2021
Juniperus sabina Buffalo 20-30, ko2l1455Zelen tvorba24.2.2022
Juniperus sabina Buffalo v 30-40, ko2l9088koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Juniperus sabina Rockery Gem v 30-40, ko2l90230koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Juniperus sabina Tamariscifolia,h 80-100, bal12991Zelen tvorba24.2.2022
Juniperus sabina Tamariscifolia 4060, ko2l 8Okrasn kolka Z s.r.o. 28.9.2022
Juniperus sabina Tamariscifolia v 20-30, ko2l 2Gabriel s.r.o.30.9.2022
Juniperus sabina Tamariscifolia 20-30, ko2,5l1203Zelen tvorba24.2.2022
Juniperus sabina Variegata 20-30, ko2l1453Zelen tvorba24.2.2022
Juniperus sabina Variegata v 20-30, ko2l90176koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy1.9.2022
Juniperus sabina Variegata 30-40, ko5l 3Gabriel s.r.o.30.9.2022
Zobrazit zznamy: Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ab, Ab..Ce, Ce..Ce, Ce..Gi, Gi..Ch, Ch..Ch, Ch..Ch, Ch..Ju, >Ju..Ju<, Ju..La, La..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Se, Se..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Ta, Ta..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Th, Th..Ts, Ts..

Rychl hledn rostlin dle kategori:

Jehlinat deviny | Kee | Ovjiv a pnouc | Listnat stromy | Pninky | Azalky | Vesovitn | Ovocn | Re | Trvalky a skalniky | Trvy | Vodn a bahenn Kapradiny | Liv | Balknov | Bambusy | Pokojov | Podnoe | Lesn


Na Vai nvtvu ekaj e-shopy:

kolky Litomyl | kolky Montano | Lesy hl. m. Prahy - blice | Hork a synov | Gabriel s.r.o. | Okrasn kolka Schuch | Konifery s.r.o. | GSoft - prodej etiket

© GSoft ve spoluprci se Svazem kolka